سیم بند تخت (نایلون)

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
حلقه

2x0.75

سیم بند تخت (نایلون)

6,250,000 ريال
موجود
حلقه

2x0.5

سیم بند تخت (نایلون)

4,335,000 ريال
موجود