قیمت سیم بند تخت (نایلون)

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
قیمت سیم بند تخت (نایلون) 2x0.75
حلقه

2x0.75

سیم بند تخت (نایلون)

6,250,000 تومان
موجود
قیمت سیم بند تخت (نایلون) 2x0.5
حلقه

2x0.5

سیم بند تخت (نایلون)

4,335,000 تومان
موجود

عضویت در خبرنامه