فروشگاه آنلاین سیم و کابل

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
قیمت کابل زوجی 10*2*0.6 (زمینی)
متراژ

10*2*0.6 (زمینی)

کابل مخابراتی

314,300 ريال
موجود
قیمت کابل 6*2*0.6 (زمینی)
متراژ

6*2*0.6 (زمینی)

کابل مخابراتی

193,300 ريال
موجود
قیمت کابل زوجی 4*4*0.6 (زمینی)
متراژ

4*4*0.6 (زمینی)

کابل مخابراتی

136,100 ريال
موجود
قیمت کابل زوجی 2*2*0.6 (زمینی)
متراژ

2*2*0.6 (زمینی)

کابل مخابراتی

74,400 ريال
موجود
قیمت کابل افشان چهار رشته 4*25
متراژ

4*25

کابل افشان چهار رشته

3,835,300 ريال
موجود
قیمت سیم افشان 1*120
متراژ

1*120

سیم افشان

4,595,000 ريال
موجود
قیمت سیم افشان 1*95
متراژ

1*95

سیم افشان

3,760,700 ريال
موجود
قیمت سیم بند تخت (نایلون) 2*0.75
حلقه

2*0.75

سیم بند تخت (نایلون)

7,500,000 ريال
موجود
قیمت سیم بند تخت (نایلون) 2*0.5
حلقه

2*0.5

سیم بند تخت (نایلون)

4,940,000 ريال
موجود
قیمت سیم ارت 1*120
متراژ

1*120

سیم ارت افشان

4,641,400 ريال
موجود
قیمت سیم ارت 1*95
متراژ

1*95

سیم ارت افشان

3,798,700 ريال
موجود
قیمت سیم ارت 1*70
متراژ

1*70

سیم ارت افشان

2,739,600 ريال
موجود

عضویت در خبرنامه