فروشگاه آنلاین سیم و کابل

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
قیمت سیم افشان  1*150
متراژ

1*150

سیم افشان

8,706,500 ريال
موجود
خرید سیم ارت 1*0.75 افشان
حلقه

1*0.75

سیم ارت افشان

5,049,000 ريال
موجود
خرید سیم ارت 1*0.5 افشان
حلقه

1*0.5

سیم ارت افشان

3,619,000 ريال
موجود
خرید سیم ارت 1*120 افشان
متراژ

1*150

سیم ارت افشان

8,794,500 ريال
موجود
قیمت کابل آلومینیومی
متراژ

4x16

کابل آلومینیومی

620,400 ريال
موجود
قیمت کابل آلومینیومی
متراژ

4x16

کابل آلومینیومی

652,300 ريال
موجود
قیمت کابل آلومینیومی
متراژ

3x35+16

کابل آلومینیومی

1,051,600 ريال
موجود
قیمت کابل آلومینیومی
متراژ

3x35+16

کابل آلومینیومی

1,098,900 ريال
موجود
قیمت کابل آلومینیومی
متراژ

3x25+16

کابل آلومینیومی

841,500 ريال
موجود
قیمت کابل آلومینیومی
متراژ

3x25+16

کابل آلومینیومی

894,300 ريال
موجود
قیمت کابل آلومینیومی
متراژ

2x35

کابل آلومینیومی

728,200 ريال
موجود
قیمت کابل آلومینیومی
متراژ

2x35

کابل آلومینیومی

763,400 ريال
موجود
قیمت کابل آلومینیومی
متراژ

2x25

کابل آلومینیومی

574,200 ريال
موجود
قیمت کابل آلومینیومی
متراژ

2x25

کابل آلومینیومی

603,900 ريال
موجود
قیمت کابل آلومینیومی
متراژ

2x16

کابل آلومینیومی

394,900 ريال
موجود
قیمت کابل آلومینیومی
متراژ

2x16

کابل آلومینیومی

429,000 ريال
موجود
قیمت کابل 4.5C - 2V (صادراتی) PLUS
کارتن

4.5C - 2V (صادراتی) PLUS

کابل کواکسیال

25,740,000 ريال
موجود
قیمت کابل زوجی 10*2*0.6 (زمینی)
متراژ

10*2*0.6 (زمینی)

کابل مخابراتی

457,600 ريال
موجود
قیمت کابل 6*2*0.6 (زمینی)
متراژ

6*2*0.6 (زمینی)

کابل مخابراتی

281,600 ريال
موجود
قیمت کابل زوجی 4*4*0.6 (زمینی)
متراژ

4*2*0.6 (زمینی)

کابل مخابراتی

198,000 ريال
موجود
قیمت کابل زوجی 2*2*0.6 (زمینی)
متراژ

2*2*0.6 (زمینی)

کابل مخابراتی

107,470 ريال
موجود
قیمت کابل افشان چهار رشته 4*25
متراژ

4*25

کابل افشان چهار رشته

6,176,500 ريال
موجود
قیمت سیم افشان 1*120
متراژ

1*120

سیم افشان

6,715,500 ريال
موجود
قیمت سیم افشان 1*95
متراژ

1*95

سیم افشان

5,500,000 ريال
موجود
قیمت سیم بند تخت (نایلون) 2*0.75
حلقه

2*0.75

سیم بند تخت (نایلون)

10,714,000 ريال
موجود
قیمت سیم بند تخت (نایلون) 2*0.5
حلقه

2*0.5

سیم بند تخت (نایلون)

7,161,000 ريال
موجود
قیمت سیم ارت 1*120
متراژ

1*120

سیم ارت افشان

6,783,700 ريال
موجود
قیمت سیم ارت 1*95
متراژ

1*95

سیم ارت افشان

5,556,100 ريال
موجود
قیمت سیم ارت 1*70
متراژ

1*70

سیم ارت افشان

4,004,000 ريال
موجود
قیمت سیم ارت 1*1
حلقه

1*1

سیم ارت افشان

6,523,000 ريال
موجود
قیمت کابل کیسه ای 2*1.5
حلقه

2*1.5

کابل کیسه ای

20,460,000 ريال
موجود
قیمت سیم ارت 1*50
متراژ

1*50

سیم ارت افشان

2,722,500 ريال
موجود
قیمت سیم ارت 1*35
متراژ

1*35

سیم ارت افشان

1,956,900 ريال
موجود
قیمت سیم ارت 1*25 لوشان
متراژ

1*25

سیم ارت افشان

1,390,400 ريال
موجود
قیمت سیم ارت 1*16 لوشان
حلقه

1*16

سیم ارت افشان

908,600 ريال
موجود
سیم ارت 1*10 لوشان
حلقه

1*10

سیم ارت افشان

573,100 ريال
موجود
قیمت سیم ارت 1*6
حلقه

1*6

سیم ارت افشان

34,320,000 ريال
موجود
قیمت سیم ارت 1*4
حلقه

1*4

سیم ارت افشان

22,649,000 ريال
موجود
قیمت سیم ارت 1*2.5
حلقه

1*2.5

سیم ارت افشان

13,838,000 ريال
موجود
قیمت سیم ارت 1*1.5
حلقه

1*1.5

سیم ارت افشان

8,822,000 ريال
موجود
قیمت کابل مخابراتی 10*2*0.6
متراژ

10*2*0.6 (هوایی)

کابل مخابراتی

436,700 ريال
موجود
قیمت کابل مخابراتی 6*2*0.6
متراژ

6*2*0.6 (هوایی)

کابل مخابراتی

269,500 ريال
موجود
قیمت کابل مخابراتی 6*2*0.6
کارتن

6*2*0.6 (متر 250) هوایی

کابل مخابراتی

67,375,000 ريال
موجود
قیمت کابل مخابراتی 4*2*0.6
متراژ

4*2*0.6 (هوایی)

کابل مخابراتی

189,200 ريال
موجود
قیمت کابل مخابراتی 4*2*0.6 (300 متر)
کارتن

4*2*0.6 (300 متر) هوایی

کابل مخابراتی

56,760,000 ريال
موجود
قیمت کابل مخابراتی 2*2*0.6
متراژ

2*2*0.6 (هوایی)

کابل مخابراتی

103,730 ريال
موجود
قیمت کابل مخابراتی 2*2*0.6 (500 متر)
کارتن

2*2*0.6 (500 متر) هوایی

کابل مخابراتی

51,865,000 ريال
موجود
قیمت کابل سازمانی 3*10+10
متراژ

3*10+10

کابل سازمانی - NYCY

0 ريال
موجود نیست
قیمت کابل سازمانی 3*6+6
متراژ

3*6+6

کابل سازمانی - NYCY

0 ريال
موجود نیست
قیمت کابل سازمانی 1*10+10
متراژ

1*10+10

کابل سازمانی - NYCY

1,422,300 ريال
موجود
قیمت کابل سازمانی 1*6+6
متراژ

1*6+6

کابل سازمانی - NYCY

928,400 ريال
موجود
قیمت کابل شیاد دار 3*2.5
متراژ

3*2.5

کابل شیلد دار

644,600 ريال
موجود
قیمت کابل شیلد دار 3*1.5
متراژ

3*1.5

کابل شیلد دار

431,200 ريال
موجود
قیمت کابل شیلد دار 2*2.5
متراژ

2*2.5

کابل شیلد دار

498,300 ريال
موجود
قیمت کابل شیلد دار 2*1.5
متراژ

2*1.5

کابل شیلد دار

326,700 ريال
موجود
قیمت کابل شیلد دار 2*1
متراژ

2*1

کابل شیلد دار

289,300 ريال
موجود
قیمت کابل جوش 1*50
متراژ

1*50

کابل جوش

3,184,500 ريال
موجود
قیمت کابل جوش 1*35
متراژ

1*35

کابل جوش

2,279,200 ريال
موجود
قیمت کابل جوش 1*25
متراژ

1*25

کابل جوش

1,597,200 ريال
موجود
قیمت کابل جوش 1*16
متراژ

1*16

کابل جوش

1,062,600 ريال
موجود
قیمت کابل کنترل افشان 12*1.5
متراژ

12*1.5

کابل کنترل افشان

1,312,300 ريال
موجود
قیمت کابل کنترل افشان 7*1.5
متراژ

7*1.5

کابل کنترل افشان

762,300 ريال
موجود
قیمت کابل کنترل افشان 7*1
متراژ

7*1

کابل کنترل افشان

504,900 ريال
موجود
قیمت کابل مفتولی 5*10 (A)
متراژ

10*5 (A)

کابل مفتولی

0 ريال
موجود نیست
قیمت کابل مفتولی 5*6
متراژ

5*6

کابل مفتولی

0 ريال
موجود نیست
قیمت کابل مفتولی 4*16 لوشان
متراژ

4*16

کابل مفتولی

4,070,000 ريال
موجود
قیمت کابل مفتولی 4*10 (A)
متراژ

4*10 (A)

کابل مفتولی

2,646,600 ريال
موجود
قیمت کابل مفتولی 4*6
متراژ

4*6

کابل مفتولی

1,555,400 ريال
موجود
قیمت کابل مفتولی 4*4
متراژ

4*4

کابل مفتولی

0 ريال
موجود نیست
قیمت کابل مفتولی 3*35+16
متراژ

3*35+16

کابل مفتولی

7,502,000 ريال
موجود
قیمت کابل مفتولی 3*25+16
متراژ

3*25+16

کابل مفتولی

5,529,700 ريال
موجود
قیمت کابل مفتولی 3*10 (A)
متراژ

3*10 (A)

کابل مفتولی

0 ريال
موجود نیست
قیمت کابل مفتولی 3*6
متراژ

3*6

کابل مفتولی

1,240,800 ريال
موجود
قیمت کابل مفتولی 2*16
متراژ

2*16

کابل مفتولی

0 ريال
موجود نیست
قیمت کابل مفتولی 2*10 (A)
متراژ

2*10 (A)

کابل مفتولی

1,357,400 ريال
موجود
قیمت کابل مفتولی 2*6
متراژ

2*6

کابل مفتولی

808,500 ريال
موجود
قیمت کابل مفتولی 2*4
متراژ

2*4

کابل مفتولی

546,700 ريال
موجود
قیمت کابل کیسه ای 2*1
حلقه

2*1

کابل کیسه ای

14,740,000 ريال
موجود
قیمت کابل کیسه ای 2*0.75
حلقه

2*0.75

کابل کیسه ای

11,660,000 ريال
موجود
قیمت کابل کیسه ای 2*0.5
حلقه

2*0.5

کابل کیسه ای

8,063,000 ريال
موجود
قیمت کابل افشان پنج رشته 5*25
متراژ

5*25

کابل افشان پنج رشته

7,404,100 ريال
موجود
قیمت کابل افشان پنج رشته 5*16
متراژ

5*16

کابل افشان پنج رشته

4,899,400 ريال
موجود
قیمت کابل افشان پنج رشته 5*10
متراژ

5*10

کابل افشان پنج رشته

3,249,400 ريال
موجود
قیمت کابل افشان پنج رشته 5*6
متراژ

5*6

کابل افشان پنج رشته

1,859,000 ريال
موجود
قیمت کابل افشان پنج رشته 5*4
متراژ

5*4

کابل افشان پنج رشته

1,290,300 ريال
موجود
قیمت کابل افشان پنج رشته 5*2.5
متراژ

5*2.5

کابل افشان پنج رشته

814,000 ريال
موجود
قیمت کابل افشان پنج رشته 5*1.5
متراژ

5*1.5

کابل افشان پنج رشته

515,900 ريال
موجود
قیمت کابل افشان پنج رشته 5x1*
متراژ

5*1

کابل افشان پنج رشته

372,900 ريال
موجود
قیمت کابل افشان پنج رشته 5*0.75
متراژ

5*0.75

کابل افشان پنج رشته

0 ريال
موجود نیست
قیمت کابل افشان چهار رشته 4*16
متراژ

4*16

کابل افشان چهار رشته

3,752,100 ريال
موجود
قیمت کابل افشان چهار رشته 4*10
متراژ

4*10

کابل افشان چهار رشته

2,343,000 ريال
موجود
قیمت کابل افشان چهار رشته 4*6
متراژ

4*6

کابل افشان چهار رشته

1,459,700 ريال
موجود
قیمت کابل افشان چهار رشته 4*4
متراژ

4*4

کابل افشان چهار رشته

1,025,200 ريال
موجود
قیمت کابل افشان چهار رشته 4*2.5
متراژ

4*2.5

کابل افشان چهار رشته

640,200 ريال
موجود
قیمت کابل افشان چهار رشته 4*1.5
متراژ

4*1.5

کابل افشان چهار رشته

403,700 ريال
موجود
قیمت کابل افشان چهار رشته 4x1*
متراژ

4*1

کابل افشان چهار رشته

291,500 ريال
موجود
قیمت کابل افشان چهار رشته 4*0.75
حلقه

4*0.75

کابل افشان چهار رشته

24,090,000 ريال
موجود
قیمت کابل افشان چهار رشته 4*0.5
حلقه

4*0.5

کابل افشان چهار رشته

16,830,000 ريال
موجود
قیمت کابل افشان چهار رشته 3*50+25
متراژ

3*50+25

کابل افشان چهار رشته

9,977,000 ريال
موجود
قیمت کابل افشان چهار رشته 3*35+16
متراژ

3*35+16

کابل افشان چهار رشته

7,447,000 ريال
موجود
قیمت کابل افشان چهار رشته 3*25+16
متراژ

3*25+16

کابل افشان چهار رشته

5,578,100 ريال
موجود
قیمت کابل RG-59 (ترکیبی)
متراژ

RG-59 (ترکیبی)

کابل کواکسیال ترکیبی

185,900 ريال
موجود
قیمت کابل RG-59 (صادراتی) لوشان
متراژ

RG-59 (صادراتی)

کابل کواکسیال

257,400 ريال
موجود
قیمت کابل کواکسیال 4.5C - 2V (معمولی)
متراژ

4.5C - 2V (معمولی)

کابل کواکسیال

139,700 ريال
موجود
قیمت کابل 4.5C - 2V (صادراتی)
متراژ

4.5C - 2V (صادراتی)

کابل کواکسیال

196,900 ريال
موجود
قیمت سیم مفتولی 1*10
حلقه

1*10

سیم مفتولی

62,370,000 ريال
موجود
قیمت سیم مفتولی 1*6
حلقه

1*6

سیم مفتولی

37,290,000 ريال
موجود
قیمت سیم مفتولی 1*4
حلقه

1*4

سیم مفتولی

24,530,000 ريال
موجود
قیمت سیم مفتولی 1*2.5
حلقه

1*2.5

سیم مفتولی

15,840,000 ريال
موجود
قیمت سیم مفتولی 1*1.5
حلقه

1*1.5

سیم مفتولی

9,383,000 ريال
موجود
قیمت سیم مفتولی 1*1
حلقه

1*1

سیم مفتولی

6,468,000 ريال
موجود
قیمت سیم مفتولی 1*0.75
حلقه

1*0.75

سیم مفتولی

5,390,000 ريال
موجود
قیمت سیم مفتولی 1*0.5(70)
حلقه

1*0.5(70)

سیم مفتولی

3,234,000 ريال
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3*35
متراژ

3*35

کابل افشان سه رشته

6,403,100 ريال
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3*25
متراژ

3*25

کابل افشان سه رشته

4,545,200 ريال
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3*16
متراژ

3*16

کابل افشان سه رشته

2,896,300 ريال
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3*10
متراژ

3*10

کابل افشان سه رشته

1,893,100 ريال
موجود
کابل افشان سه رشته 3*6
متراژ

3*6

کابل افشان سه رشته

1,113,200 ريال
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3*4
متراژ

3*4

کابل افشان سه رشته

760,100 ريال
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3*2.5
متراژ

3*2.5

کابل افشان سه رشته

489,500 ريال
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3*1.5
متراژ

3*1.5

کابل افشان سه رشته

308,000 ريال
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3*1
متراژ

3*1

کابل افشان سه رشته

222,200 ريال
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3*0.75
متراژ

3*0.75

کابل افشان سه رشته

177,100 ريال
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3*0.5
متراژ

3*0.5

کابل افشان سه رشته

127,600 ريال
موجود
قیمت کابل افشان دو رشته 2*16
متراژ

2*16

کابل افشان دو رشته

2,021,250 ريال
موجود
قیمت کابل افشان دو رشته 2*10
متراژ

2*10

کابل افشان دو رشته

1,334,300 ريال
موجود
قیمت کابل افشان دو رشته 2*6
متراژ

2*6

کابل افشان دو رشته

761,200 ريال
موجود
قیمت کابل افشان دو رشته 2*4
متراژ

2*4

کابل افشان دو رشته

532,400 ريال
موجود
قیمت کابل افشان دو رشته 2*2.5
متراژ

2*2.5

کابل افشان دو رشته

344,850 ريال
موجود
قیمت کابل افشان دو رشته 2*1.5
متراژ

2*1.5

کابل افشان دو رشته

215,930 ريال
موجود
قیمت کابل افشان دو رشته 2*1
متراژ

2*1

کابل افشان دو رشته

158,730 ريال
موجود
قیمت کابل افشان دو رشته 2*0.75
حلقه

2*0.75

کابل افشان دو رشته

12,771,000 ريال
موجود
قیمت کابل افشان دو رشته 2*0.5 لوشان
حلقه

2*0.5

کابل افشان دو رشته

9,152,000 ريال
موجود
قیمت سیم افشان  1*70
متراژ

1*70

سیم افشان

3,963,300 ريال
موجود
قیمت سیم افشان 1*50
متراژ

1*50

سیم افشان

2,695,000 ريال
موجود
قیمت سیم افشان 1*35
متراژ

1*35

سیم افشان

1,935,340 ريال
موجود
قیمت سیم افشان 1*25
متراژ

1*25

سیم افشان

1,390,400 ريال
موجود
قیمت سیم افشان 1*16
متراژ

1*16

سیم افشان

898,700 ريال
موجود
قیمت سیم افشان 1*10
حلقه

1*10

سیم افشان

5,665,000 ريال
موجود
قیمت سیم افشان 1*6
حلقه

1*6

سیم افشان

33,962,500 ريال
موجود
قیمت سیم افشان 1*4
حلقه

1*4

سیم افشان

22,418,000 ريال
موجود
قیمت سیم افشان 1*2.5
حلقه

1*2.5

سیم افشان

13,695,000 ريال
موجود
قیمت سیم افشان 1*1.5
حلقه

1*1.5

سیم افشان

8,723,000 ريال
موجود
قیمت سیم افشان 1*1
حلقه

1*1

سیم افشان

6,457,000 ريال
موجود
قیمت سیم افشان 1*0.75
حلقه

1*0.75

سیم افشان

4,994,000 ريال
موجود
قیمت سیم افشان 1*0.50
حلقه

1*0.50

سیم افشان

3,564,000 ريال
موجود
قیمت سیم افشان 1*0.35 (حلقه 300 متری)
حلقه

1*0.35 (حلقه 300 متری)

سیم افشان

8,052,000 ريال
موجود

عضویت در خبرنامه