فروشگاه آنلاین سیم و کابل

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

4x25

کابل افشان چهار رشته

3,666,700 ريال
موجود
متراژ

1x120

سیم افشان

4,144,800 ريال
موجود
متراژ

1x95

سیم افشان

3,260,500 ريال
موجود
حلقه

2x0.75

سیم بند تخت (نایلون)

6,250,000 ريال
موجود
حلقه

2x0.5

سیم بند تخت (نایلون)

4,335,000 ريال
موجود
متراژ

1x150

سیم ارت افشان

5,151,600 ريال
موجود
متراژ

1x120

سیم ارت افشان

4,186,700 ريال
موجود
متراژ

1x95

سیم ارت افشان

3,293,400 ريال
موجود
حلقه

1x70

سیم ارت افشان

2,287,000 ريال
موجود
حلقه

1x1

سیم ارت افشان

3,850,000 ريال
موجود
حلقه

2x1.5

کابل کیسه ای

12,500,000 ريال
موجود
متراژ

1x50

سیم ارت افشان

1,598,300 ريال
موجود