قیمت کابل های مخابراتی افشان

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
قیمت کابل مخابراتی 10x2x0.6
متراژ

10x2x0.6

کابل مخابراتی

264,600 تومان
موجود
قیمت کابل مخابراتی 6x2x0.6
متراژ

6x2x0.6

کابل مخابراتی

163,550 تومان
موجود
قیمت کابل مخابراتی 6x2x0.6 (250 متری)
کارتن

6x2x0.6 (250 متری)

کابل مخابراتی

40,887,500 تومان
موجود
قیمت کابل مخابراتی 4x2x0.6
متراژ

4x2x0.6

کابل مخابراتی

115,630 تومان
موجود
قیمت کابل مخابراتی 4x2x0.6 (300 متری)
کارتن

4x2x0.6 (300 متری)

کابل مخابراتی

34,689,000 تومان
موجود
قیمت کابل مخابراتی 2x2x0.6
متراژ

2x2x0.6

کابل مخابراتی

64,100 تومان
موجود
قیمت کابل مخابراتی 2x2x0.6 (500 متری)
کارتن

2x2x0.6 (500 متری)

کابل مخابراتی

32,050,000 تومان
موجود

عضویت در خبرنامه