روش کدگذار سیم وکابل‌های برق مطابق استاندارد

VDE
لوشان
استاندارد VDE N
مشابه استاندارد VDE (N)
مواد عایقی
پی وی سی Y
پی وی سی شبکه‌ای شده X
الاستومرها G
مواد بدون هالوژن HX
کد گذاری کابل
سیم تک رشته مفتولی A
سیم مفتولی D
هادی سیم تک رشته افشان AF
کابل رابط برای بار مکانیکی سبک LH
کابل رابط برای بار مکانیکی متوسط MH
کابل رابط برای بار مکانیکی سنگین SH
کابل رابط برای بارهای مخصوص SSH
کابل کنترل - کابل جوش SSL
کابل کنترل S
کابل کنترل سبک LS
کابل تخت FL
کابل سیلیکونی SI
بند تخت دو رشته Z
رشته شیشه‌ای GL
رشته استرند شده مطابق استاندارد (VDE 0812) LI
رشته استرند شده از مفتول‌های خیلی نازک مطابق استاندارد (VDE 0812) LIF
حالت‌های خاص
سیم مهار T
پایدار در برابر روغن O
تاخیر انداز شعله U
پایدار در برابر آب و هوا و عوامل جوی W
حفاظ به صورت بافت C
حفاظ با سیم مسی D
بافت سیم فولادی برای محافظت فیزیکی S
مواد روکش
پی وی سی Y
پی وی سی شبکه‌ای شده X
الاستومرها G
مواد بدون هالوژن HX
پلی اورتان P
هادی محافظ
بدون رشته محافظ O
دارای رشته محافظ J

عضویت در خبرنامه