آزمایشگاه سیم و کابل لوشان خدمات آزمایشگاهی کابل لوشان
Image
سرکار خانم یوسفی
مدیر کنترل کیفیت
Lowshan Cable Laboratory

آزمایشگاه سیم و کابل لیا قزوین (لوشان)

آزمایشگاه شرکت سیم و کابل لیا قزوین (لوشان) مستقر در واحد تولیدی نقش پررنگی در پیشبرد اهداف شرکت در حوزه ارزیابی و ارتقای صنعت سیم و کابل داشته است. این آزمایشگاه مجموعه کاملی از آزمون های موردنیاز در صنعت گرانول PVC و صنایع سیم و کابلی را ارائه می نماید و گواهینامه خود را از مرکز ملی استاندارد ایران دریافت نموده است.

استاندارد های ملی و بین المللی :

 • ISIRI
 • ISO
 • IEC
 • ASTM
 • DIN
 • B25 1110
 • JASO
 • KES
bg granules
bg loboratory

خدمات آزمایشگاهی سیم و کابل

شرکت لیا قزوین
لوشان

در آزمایشگاه سیم و کابل لیا قزوین بر اساس استانداردهای مدون ملی و بین المللی با به کارگیری کارشناسان توانمند و به وسیله تجهیزات مورد تأیید این استانداردها و در شرایط تکرار پذیر انجام می شوند. انجام کالیبراسیون های دوره ای و شرکت در مقایسه های بین آزمایشگاهی، سطح بالایی از اطمینان نسبت به دقت تجهیزات و نتایج این آزمایشگاه را به همراه داشته است.

 • مقاومت الکتریکی هادی در دمای C20°C

 • اندازه گیری ابعادی سیم و کابل

 • اندازه گیری ولتاژ روی سیم و کابل تکمیل شده

 • اندازه گیری مقاومت عایقی در دمای C70°C

 • اندازه گیری مقاومت ویژه حجمی

 • اندازه گیری ثابت مقاومت عایق Ki

 • اندازه گیری استقامت کششی عایق و روکش

 • اندازه گیری ازدیاد طول عایق و روکش

 • اندازه گیری چگالی آمیزه PVC

 • اندازه گیری درصد آنیل مس

 • اندازه گیری Bulk مواد پودری شکل

 • آزمون پایداری حرارتی آمیزه PVC

 • آزمون اندازه گیری عدد اسیدی

 • آزمون اندازه گیری درصد خاکستر (Ash)

 • آزمون اندازه گیری سختی Hardness Shore A

 • آزمون میزان چسبندگی عایق به هادی

 • آزمون اندازه گیری گرما سختی آمیزه XLPE

 • آزمون جلوگیری از انتشار شعله

 • آزمون اندازه گیری عدد Ester

 • آزمون هدایت الکتریکی

 • آزمون اندازه گیری افت وزنی DOP

 • آزمون اندازه گیری مقاومت ویژه مس

 • آزمون اندازه گیری مقاومت ویژه مس

 • آزمون فشار در دمای بالا

 • آزمون شوک حرارتی

 • آزمون خمش در دمای پایین

 • آزمون ضربه در دمای پایین

 • آزمون تلفات جرم

 • آزمون جلوگیری از انتشار شعله

 • آزمون انعطاف پذیری

 • آزمون جذب آب

 • آزمون سایش تیغه به سیم

 • اندازه گیری میزان جمع شوندگی عایق XLPE

عضویت در خبرنامه