قیمت کابل کواکسیال صادراتی و ترکیبی

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
قیمت کابل RG-59 (معمولی)
متراژ

RG-59 (معمولی)

کابل کواکسیال

83,400 تومان
موجود
قیمت کابل RG-59 (صادراتی) لوشان
متراژ

RG-59 (صادراتی)

کابل کواکسیال

121,900 تومان
موجود
قیمت کابل 4.5C - 2V (معمولی)
متراژ

4.5C - 2V (معمولی)

کابل کواکسیال

66,400 تومان
موجود
قیمت کابل 4.5C - 2V (صادراتی)
متراژ

4.5C - 2V (صادراتی)

کابل کواکسیال

102,100 تومان
موجود

عضویت در خبرنامه