قیمت کابل کنترل افشان

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
کابل کنترل افشان 12x1.5
متراژ

12x1.5

کابل کنترل افشان

805,210 تومان
موجود
قیمت کابل کنترل افشان 7x1.5
متراژ

7x1.5

کابل کنترل افشان

471,900 تومان
موجود
قیمت کابل کنترل افشان 7x1
متراژ

7x1

کابل کنترل افشان

312,500 تومان
موجود

عضویت در خبرنامه