کابل کنترل افشان

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

12x1.5

کابل کنترل افشان

653,500 ريال
موجود
متراژ

7x1.5

کابل کنترل افشان

389,100 ريال
موجود
متراژ

7x1

کابل کنترل افشان

255,500 ريال
موجود