کابل کنترل افشان

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

12x1.5

کابل کنترل افشان

805,210 ريال
موجود
متراژ

7x1.5

کابل کنترل افشان

471,900 ريال
موجود
متراژ

7x1

کابل کنترل افشان

312,500 ريال
موجود