مشخصات فنی کابل افشان

FLEXIBLE CABLES
لوشان
مشخصات فنی کابل افشان
 • استاندارد مرجع :

  iec 60 227-5 , INSO 607-5 , VDE 0250 , BS 6500

 • کد مشخصه :

  کابل های قابل انعطاف سبک INSO (607)52

  کابل های قابل انعطاف معمولی INSO (607)53

 • سطح ولتاژ :

  کابل های قابل انعطاف سبک 300 / 300 V

  کابل های قابل انعطاف معمولی 300 / 500 V

 • آزمون ولتاژ متناوب :

  کابل های قابل انعطاف سبک 2 kv (ac)

  کابل های قابل انعطاف معمولی 2.5 kv (ac)

 • کد اختصاری :

  کابل های قابل انعطاف سبک H03VV-F , NYLHY

  کابل های قابل انعطاف معمولی H05VV-F , NYMHY

 • ساختار :

  - هادی مس کلاس 5 مطابق با استاندارد IEC 60228 و ISIRI 3084

  - عایق PVC از نوع D مطابق با استاندارد EC 60227-1 , ISIRI 607-1

  - روکش PVC از نوع ST5 (رنگ بندی طبق در خواست)

 • کاربرد :

  این کابل ها برای تجهیزات روشنایی و تجهیزات اداری و خانگی و در مناطق خشک قابل استفاده می باشد.

 • STANDARD :

  IEC 60 227-5 , INSO 607-5 , VDE 0250 , BS 6500

 • CODE DESIGNATION :

  Lightweight Flexible Cables INSO (607)52

  Ordinary Flexible Cables INSO (607)53

 • Voltage level :

  Lightweight Flexible Cables 300 / 300 V

  Ordinary Flexible Cables 300 / 500 V

 • PROPORTIONAL VOLTAGE TEST :

  Lightweight Flexible Cables 2 KV (AC)

  Ordinary Flexible Cables 2.5 KV (AC)

 • Abbreviation Code :

  Lightweight Flexible Cables H03VV-F , NYLHY

  Ordinary Flexible Cables H05VV-F , NYMHY

 • CONSTRUCTION :

  - Fine Copper Conductor , Class 5 , acc. To IEC 60228 or ISIRI 3084 Standard

  - Insulation: PVC Type Of D In accordance with the standard EC 60227-1 , ISIRI 607-1

  - Sheath : PVC Type Of ST5 (Color as Request)

 • APPLICATION :

  For Connection lighting and equipment office and domestic. For use in dry location.

 • TECHNICAL SPECIFICATION :

  - Max. Conductor temperature: 70 ˚C

  - Test Voltage For Rated Voltage 300/300 V 1500 V AC

  - For Rated Voltage 300/500 V 2000 V AC

  - Flame retardant acc. To IEC 60332-1

جدول-مشخصات-فنی-کابل-افشان

عضویت در خبرنامه