کابل برق سازمانی نوعی از کابلهای قدرت است که در برق رسانی و توزیع انرژی الکتریسیته به کار می رود به صورت دقیق تر کابل های برق از قرار گرفتن مجموعه ای از سیم ها در کنار یکدیگر ساخته می شوند که با یک عایق این سیم ها را پوشش می دهند.

هر کابل برق دارای ویژگی هایی می باشد که از جمله این ویژگی ها می توان به نوع و جنس عایق، چند رشته ای بودن کابل ها، ولتاژ کابل و … اشاره کرد , شایان ذکر است که در ابتدای کار باید نوع آن را مشخص کرد. به دلیل اینکه این کابل ها در انواع بسیار متنوعی به بازار عرضه می شوند و برای هر یک ویژگی های خاصی را در نظر می گیرند که هر یک از آن ها از دسته بندی خاصی برخوردار می باشند.

کابل برق سازمانی را با کد مشخصه های NYCY یـا NYCWY درون لیست کابل ها دسته بندی مـی کنند.

کابل های سازمانی چیست /

انواع کابل های سازمانی بر اساس ولتاژ :

فشار قوی

فشار متوسط

فشار ضعیف

میزان تحمل ولتاژ :

کابل های فشار قوی ولتاژ های بیشتر از 36000 وات

کابل های فشار ضعیف ولتاژ های 600 تا 1000 وات

انواع کابل برق طبق موقیعت مکانی :

میزان تحمل ولتاژ :

کابل زمینی

کابل هوایی

کابل ساختمانی

کاربرد های کابل برق :

برای انتخابی مناسب و بهترین کاربرد برای هر کابل برق باید به مواردی از جمله جنس عایق ، جنس هادی ، مقاومت هادی ، مکان مورد استفاده کابل ، ساختمان کابل و … توجه کنیم و همچنین تنوع در جنس کابل سازمانی به این دلیل است که برای استفاده در موارد مختلف مناسب باشند.

اصولا کابل سازمانی را درون توزیع برق و تامـین انرژی الکتریسیته مصرف کننده های خانگی یـا صنعتی مورد استفاده قرار میدهند.

ساختار کابل برق سازمانی :

رسانای مرکزی : به صورت تک رشته و چند رشته با تنوع سطح مقطع و غالبا مسی

عایق : pvc

روکش میانی : pvc

روکش نهایی : آمیزه ای متناسب از pvc