مشخصات فنی گرانول

Granule PVC
لوشان
مشخصات فنی گرانول
  • - عایق و روکش ها در کابل های مختلف برق و تلفنی و خودرویی برای دامنه های حرارتی 90°C-70 و خودرویی مطابق استانداردهای IEC 60502 , IEC6022 , PSA B251110

    - تولید گرانول های PVC بصورت رنگی یا بیرنگ امکان پذیر می باشد.

    - انواع گرانول های A,C,D,ST1.ST4, ST5 جهت مصرف سیم و کابل برق , تولید گرانول های حرارتی T1,T2, AVSS جهت مصارف سیم و کابل خودرویی

جدول مشخصات فنی گرانول