مشخصات فنی کابل های کنترل

FLEXIBLE CONTROL CABLES
لوشان
مشخصات فنی کابل های کنترل
 • استاندارد :

  IEC 60227

 • کد مشخصه :

  60227 IEC 75H05VV-F

  NYSLY

 • ساختار :

  - هادی مس کلاس 5 مطابق با استاندارد IEC 60228 و ISIRI 3084

  - عایق PVC از نوع D

  - روکش PVC نوع ST5 (مقاوم در برابر روغن نیست)

 • کاربرد :

  این نوع کابل ها برای استفاده در تابلوهای فرمان مناسب می باشند. کاربرد این نوع کابل ها در فضای آزاد سیستم های نقاله و مکان هایی که میدان مغناطیسی در آن ها وجود دارد توصیه نمی شود.

 • : STANDARD

  IEC60227

 • : CODE DESIGNATION

  60227 IEC 75 300/500v

  H05VV-F NYSLY

 • : CONSTRUCTION

  - Fine Copper Conductor, Class 5, Acc.To IEC60228 Or ISIRI 3084 Standard

  - Insulation Compound Type Of PVC/D

  - PVC Outer Sheath Compound Type Of PVC/ST5 (not oil resistant)

 • : APPLICATION

  These types of cables are suitable for use on control panels. It is not recommended to use this type of cable in outdoor conveyor systems and places where there is a magnetic field.

 • : TECHNICAL SPECIFICATION

  - Temperature range : +5 to +40 °C

  - Test Voltage Fore Rated 300/500v : 2kv(AC)

  - Flame Retardant Acc: To IEC60332-1

جدول مشخصات فنی کابل های کنترل