مشخصات فنی کابل های قدرت

POWER CABLES
لوشان
مشخصات فنی کابل های قدرت
 • استاندارد :

  INSO 3569-1 , IEC 60502-1

 • کد مشخصه :

  NYY – Y 0.6/1 KV

  NYY–O 0.6/1 KV

 • ساختار :

  - هادی مسی کلاس 1 (تک مفتولی)، کلاس 2 ( استرند شده) مطابق با استاندارد یا کلاس 5 (انعطاف پذیر)

  - مطابق با استاندارد IEC 60228 و ISIRI 3084

  - عایق PVC از نوع A

  - روکش PVC از نوع ST1

  - رنگ روکش معمولا مشکی می باشد.

 • کاربرد :

  کابل کشی زمینی در داخل یا خارج کانال، جهت تغذیه تاسسیات برقی، در صورتی که احتمال ضربه مکانیکی وجود نداشته باشد.

 • : STANDARD

  IEC 60502 , INSO 3569-1

 • : CODE DESIGNATION

  NYY – Y

  NYY – O 0.6/1 KV

 • : CONSTRUCTION

  - Solid and Stranded Conductor Class1 (Solid) & Class2 (Stranded), Class5 (Flexible) , acc. To IEC 60228 Or ISIRI 3084 Standard

  - Insulation : PVC Type Of A

  - Sheathed :PVC Type Of ST1

  - Color : Color as Request

  - Sheath : Color Is Normally Black

 • : APPLICATION

  Indoor, Outdoor, And Under Ground, Mechanical Impact Are Not Allowed.

 • : TECHNICAL SPECIFICATION

  - Temperature Range: -30 °C to +70 °C

  - Nomined Voltage U°/U 0.6/1 Kv

  - Test Voltage 3.5 Kv (AC)

  - Flame Retardent To IEC 60332

جدول مشخصات فنی کابل های قدرت